Cutters


Cutter - Doughnut - Stainless Steel 63mm

Cutter - Doughnut - Stainless Steel 63mm

$8.90   inc. GST

Cutter - Doughnut - Stainless Steel 90mm

Cutter - Doughnut - Stainless Steel 90mm

$10.90   inc. GST

Cutter - Plain - Stainless Steel 63mm

Cutter - Plain - Stainless Steel 63mm

$5.45   inc. GST

Cutter Set - Aspic 12pcs Size: 15mm - Set

Cutter Set - Aspic 12pcs Size: 15mm - Set

$9.90   inc. GST

Cutter Set - Hexagon 6pcs 45 - 95mm - Set

Cutter Set - Hexagon 6pcs 45 - 95mm - Set

$9.35   inc. GST

Cutter Set - Number 9pcs Size: 35mm - Set

Cutter Set - Number 9pcs Size: 35mm - Set

$9.15   inc. GST